• Έκπτωση 10%

Po-russki – legko! Uchebnoye posobiye po razvitiyu rechi. Ye. Gus'kova

Е. Гуськова, Русский язык. Курсы, А1


Παλιά τιμή: 24.00  

21.60

Έκπτωση : 2.40 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Po-russki – legko! Uchebnoye posobiye po razvitiyu rechi. Ye. Gus'kova" είναι 1".

Το μάθημα που παρουσιάζεται στο βιβλίο στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της προφορικής ομιλίας και απευθύνεται σε εκείνους που μόλις πρόσφατα άρχισαν να μαθαίνουν τη ρωσική γλώσσα.
Το μάθημα λαμβάνει υπόψη τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας των μαθητών σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, και τα ελάχιστα γραμματικά σχόλια διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών για ενεργό πρακτική ομιλίας ήδη από τα πρώτα μαθήματα.
Το υλικό του εγχειριδίου συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την επίτευξη του στοιχειώδους επιπέδου γλωσσικής επάρκειας (Α1) και έχει σχεδιαστεί για περίπου 96 ακαδημαϊκές ώρες.

Представленный в книге курс направлен на развитие навыков устной речи и предназначается для тех, кто только недавно приступил к изучению русского языка.

В курсе учитываются основные коммуникативные потребности учащихся в актуальных повседневных ситуациях общения, а минимальные грамматические комментарии стимулируют интерес учащихся к активной речевой практике уже с первых уроков.

Материал пособия составлен в соответствии с требованиями к достижению элементарного уровня владения языком (А1) и рассчитан приблизительно на 96 академических часов.

Аудиоматериалы пособия доступны для прослушивания через QR-код.

https://youtu.be/bYcLOgd_KoY

152