• Έκπτωση 10%

Trenirovochnyye testy po russkomu yazyku kak inostrannomu dlya shkol'nikov. Chetinalp M.

Четиналп М. , Златоуст, А2


Παλιά τιμή: 7.50  

6.75

Έκπτωση : 0.75 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Trenirovochnyye testy po russkomu yazyku kak inostrannomu dlya shkol'nikov. Chetinalp M." είναι 1".

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πρακτικό υλικό επικεντρωμένο στο νέο πρότυπο για τις εξετάσεις GCSE του βρετανικού σχολείου. Τα δείγματα των εργασιών οργανώνονται ανά θέμα και προσδιορίζουν τις δεξιότητες των μαθητών που θα τους επιτρέψουν να παίξουν με επιτυχία ρόλους και να περιγράψουν εικόνες. Κάθε θέμα παρουσιάζεται σε δύο εκδόσεις - για τον μαθητή και για τον δάσκαλο. Οι εργασίες αυτού του τύπου δεν συνεπάγονται μια σωστή απάντηση. Παραδείγματα συνεντεύξεων σάς βοηθούν να αναπτύξετε τις δικές σας ιδέες για την προετοιμασία ενός παρόμοιου τύπου εξετάσεων και να διατυπώσετε απαντήσεις στις προτεινόμενες ερωτήσεις.
Το εγχειρίδιο προορίζεται για μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις GCSE, για δασκάλους και γονείς που οργανώνουν την προετοιμασία για τις εξετάσεις. Θα είναι επίσης χρήσιμο για όλους τους ειδικούς στον τομέα των γλωσσοδιδακτικών δοκιμών.

Настоящее пособие содержит тренировочные материалы,ориентированные на новый стандарт британского школьного экзамена порусскому языку GCSE.Предлагаемые образцы заданий организованы по темам и выявляют навыки учащихся,которые позволят им успешно участвовать в ролевой игре и описывать картинки.Каждая тема представлена в двух вариантах—для учащегося и для преподавателя.Заданияданноготипанепредполагают единственногоправильногоответа.Примерыведениябеседыспособствуютвыработкесобственных идейпоподготовкекэкзаменамподобноготипаиформулировкеответовнапредложенные вопросы.

Пособиепредназначенодляучащихся,которыеготовятсякэкзаменуGCSE,дляпреподавателейиродителей,которыеорганизуютподготовкукэкзамену.Оно будеттакжеполезно всем специалистам в области лингводидактического тестирования.

56