• Έκπτωση 10%

Russian made easy. Russkiy yazyk bez pregrad: ucheb. posobiye; rabochaya tetrad'. Shcherbakova O.M.

Щербакова О.М., ФЛИНТА, А1


Παλιά τιμή: 22.00  

19.80

Έκπτωση : 2.20 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Russian made easy. Russkiy yazyk bez pregrad: ucheb. posobiye; rabochaya tetrad'. Shcherbakova O.M." είναι 1".

Το βιβλίο «Ρωσικά έγινε εύκολο. Η ρωσική γλώσσα χωρίς εμπόδια »περιλαμβάνει ένα βιβλίο και ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει υλικό στοιχειώδους επιπέδου επάρκειας στα ρωσικά ως ξένη γλώσσα (Α1). Το εγχειρίδιο παρουσιάζει κείμενα μονόλογου και διαλογικού χαρακτήρα, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών της ρωσικής ομιλίας. περιέχει διάφορους τύπους εργασιών επικοινωνίας που σας επιτρέπουν να επιτύχετε τα επιθυμητά πρακτικά αποτελέσματα. Οι ασκήσεις ασκήσεων, τα γραμματικά σχόλια και οι διάλογοι συνοδεύονται από μετάφραση στα Αγγλικά. Το εγχειρίδιο συνοψίζει και συστηματοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της γλωσσοδιδακτικής, των μεθόδων και της συσσωρευμένης εμπειρίας στη διδασκαλία RFL, και προτείνει επίσης μια ειδική μη τυπική οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού που σας επιτρέπει να αποκτήσετε λεξιλογικό και γραμματικό υλικό σε σύντομο χρονικό διάστημα και να συμβάλλετε στην ενεργοποίηση της ομιλίας των μαθητών. Το βιβλίο εργασίας περιέχει αναθέσεις μαθημάτων για ανεξάρτητη εργασία στο σπίτι και στην τάξη.
Για αγγλόφωνους φοιτητές που σπουδάζουν ρωσικά

Книга «Russian made easy. Русский язык без преград» включает учебное пособие и рабочую тетрадь, содержащие материал элементарного уровня владения русским языком как иностранным (А1). В пособии представлены тексты монологического и диалогического характера, способствующие формированию у учащихся навыков и умений русской разговорной речи; содержатся различные виды коммуникативных заданий, позволяющие достичь желаемых практических результатов. Задания к упражнениям, грамматические комментарии и диалоги сопровождаются переводом на английский язык. В учебном пособии обобщены и систематизированы современные достижения лингводидактики, методики и накопленный опыт преподавания РКИ, а также предлагается особая нестандартная организация учебного материала, позволяющая в сжатые сроки усвоить лексический и грамматический материал и способствующая активизации речевой деятельности учащихся. Рабочая тетрадь содержит поурочные задания для самостоятельной работы дома и в аудитории.
Для англоязычных студентов, изучающих русский язык

388