• Έκπτωση 10%

RET-1. Russkiy-Ekzamen-Turizm +1 CD. Trushina L.B., Vokhmina L.L.

Трушина Л.Б., Вохмина Л.Л. , ИКАР, А2


Παλιά τιμή: 16.00  

14.40

Έκπτωση : 1.60 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "RET-1. Russkiy-Ekzamen-Turizm +1 CD. Trushina L.B., Vokhmina L.L." είναι 1".

Το εκπαιδευτικό συγκρότημα απευθύνεται σε ξένους που μιλούν ρωσικά στο πρώτο, στοιχειώδες επίπεδο και σκοπεύουν να κάνουν καριέρα στη διεθνή τουριστική επιχείρηση ή εργάζονται ήδη σε αυτόν τον τομέα. Αποδέκτης αυτού του επιπέδου γνώσης της ρωσικής γλώσσας είναι το προσωπικό των ξενοδοχείων και των τουριστικών συγκροτημάτων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με ρωσόφωνους τουρίστες. Αυτή είναι μια συνοδευτική ομάδα (αρχηγός ξεναγήσεων, αρχηγός της ομάδας), ο διαχειριστής που είναι εν ενεργεία στο ξενοδοχείο, εκπαιδευτής σπορ, εμψυχωτής, ιατρός, κ.λπ. Ο στόχος του μαθήματος είναι η αυτοπεποίθηση της επικοινωνίας σε επιλεγμένες καταστάσεις, στερεότυπα δομές και εκφράσεις (επίπεδο Α2 στο σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης). Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για 80-90 ώρες διδασκαλίας στην τάξη. Εφαρμογή ήχου: Κείμενα για ακρόαση (CD) - 80 λεπτά.

Учебный комплекс адресован иностранцам, владеющим русским языком на первом, элементарном уровне и намеренным сделать карьеру в международном туристском бизнесе или уже работающим в этой сфере. Адресат данного уровня владения русским языком – персонал отелей и туристских комплексов, непосредственно контактирующий с русскоязычными туристами. Это сопровождающий группы (турлидер, групповод), дежурный администратор в отеле, спортивный инструктор, аниматор, медицинский работник и т.п. Цель курса – уверенное владение общением в отобранных ситуациях стереотипными структурами и выражениями (уровень А2 в системе Совета Европы). Курс рассчитан на 80–90 часов аудиторных занятий. Звуковое приложение: Тексты для аудирования (СD) – 80 минут.

252