• Έκπτωση 10%

Zhar-Ptitsa. Rabochaya tetrad' k uchebniku RKI dlya detey 6+. N. I. Mavridu

Н. И. Мавриду, Греция, 6+


Παλιά τιμή: 15.00  

13.50

Έκπτωση : 1.50 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Zhar-Ptitsa. Rabochaya tetrad' k uchebniku RKI dlya detey 6+. N. I. Mavridu" είναι 1".

Το εκπαιδευτικό συγκρότημα " Zhar-Ptitsa1" - η αρχή της στοιχειώδους γραμματικής της ρωσικής γλώσσας - αποτελείται από ένα βιβλίο, ένα βιβλίο εργασίας, ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για έναν δάσκαλο και ένα εικονογραφημένο άλμπουμ σε CD-ROM. Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για την εκμάθηση ρωσικών ως ξένη γλώσσα από άτομα (από 6 ετών) που δεν μιλούν ρωσικά και είναι κατάλληλο τόσο για ομαδικά όσο και για ατομικά μαθήματα.
Το μάθημα αποτελείται από 10 μαθήματα. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη της φωνητικής, του λεξιλογίου, της γραμματικής, της απόκτησης και της ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων ομιλίας και γραφής και είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη ποσότητα εικονογραφημένου υλικού.
Το υλικό είναι καλά ισορροπημένο και κατανέμεται μεταξύ των μαθημάτων, η σειρά εισαγωγής του είναι προσεκτικά μελετημένη. Έτσι, είναι ευκολότερο να διαβάζετε και να γράφετε συλλαβικά όχι μόνο γράμματα, αλλά και συλλαβές, καθώς και απλές λέξεις, φράσεις και στοιχειώδεις προτάσεις. Το βιβλίο είναι πολύχρωμο, επικοινωνιακό και καλά δομημένο.
Το εκπαιδευτικό συγκρότημα "Zhar-Ptitsa1" συνιστάται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ρωσικής Γλώσσας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (http: // mgu-russian / com /).

Учебный комплекс " Жар-птица 1" -- начало элементарной грамматики русского языка -- состоит из учебника, рабочей тетради, методического пособия для учителя и иллюстрированного альбома на CD-ROM. Комплекс предназначен для изучения русского языка как иностранного людьми ( с 6-ти лет), не владеющими русским языком, и подходит как для групповых, так и для индивидуальных занятий.

Курс состоит из 10 уроков. Каждый урок направлен на изучение фонетики, лексики, грамматики, приобретение и развитие разговорных и письменных языковых навыков, и оснащен большим количеством иллюстрированного материала.

Материал хорошо сбалансирован и распределен по урокам, порядок его введения тщательно продуман; таким образом, облегчается слоговому чтению и написанию не только букв, но и слогов, а также простых слов, фраз и элементарных предложений. Учебник -- красочный, коммуникативный и хорошо структурированный.

Учебный комплекс " Жар-Птица1" рекомендуется Учебным центром русского языка МГУ ( http://mgu-russian/com/).

43