• Έκπτωση 10%

Matreshka 0. Uchebnik. Karavanova N. B.

Н.Б. Караванова, А0 -А1


Παλιά τιμή: 25.00  

22.50

Έκπτωση : 2.50 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Matreshka 0. Uchebnik. Karavanova N. B." είναι 1".

Το βιβλίο είναι αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος "Matryoshka", αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Προορίζεται για όλους όσους θέλουν να μάθουν ρωσικά από το μηδέν, καθώς και για όσους το είχαν μελετήσει κάποτε, αλλά θέλουν να αποκαταστήσουν και να αναπληρώσουν τις γνώσεις τους. Αυτό το μάθημα θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς να διαβάζετε και να γράφετε στα ρωσικά, να επικοινωνείτε στα ρωσικά με στοιχειώδεις όρους και επίσης να κατανοείτε τη ρωσική ομιλία από το αυτί.
Περιλαμβάνει "Εισαγωγικό φωνητικό μάθημα της ρωσικής γλώσσας", "Κανόνες ανάγνωσης και γραφής", "Στοιχειώδες πρόγραμμα γραμματικής και συνομιλίας", καθώς και λεξικά: Ρωσικά-Αγγλικά, Ρωσικά-Γερμανικά, Ρωσικά-Γαλλικά.
Μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση του εγχειριδίου στον ιστότοπο του συγγραφέα: Survival-russian.
Το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού εκπαιδευτικού προτύπου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но может использоваться и самостоятельно. Он предназначен для всех желающих изучать русский язык с нуля, а также для тех, кто когда-то учил его, но хочет восстановить и пополнить свои знания. Данный курс позволит научиться читать и писать по-русски, элементарно общаться на русском языке, а также понимать русскую речь на слух.
Он включает в себя «Вводно-фонетический курс русского языка», «Правила чтения и письма», «Элементарный грамматический и разговорный курс», а также словари: русско-английский, русско-немецкий, русско-французский.
Аудиозапись к учебнику можно прослушать на сайте автора: Survival-russian.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

202