• Έκπτωση 10%

Matreshka A1. Razgovornyy kurs russkogo yazyka. Osnovy russkoy grammatiki. Uchebnik. Karavanova N. B.

Н.Б. Караванова, А1


Παλιά τιμή: 27.00  

24.30

Έκπτωση : 2.70 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Matreshka A1. Razgovornyy kurs russkogo yazyka. Osnovy russkoy grammatiki. Uchebnik. Karavanova N. B." είναι 1".

Το βιβλίο είναι αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος "Matryoshka", αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν πώς να επικοινωνούν εύκολα και άπταιστα στα ρωσικά στα πιο σχετικά θέματα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει "Συνομιλητική πορεία της ρωσικής γλώσσας", "Βασικές αρχές ρωσικής γραμματικής", "πίνακες γραμματικής", καθώς και λεξικά: Ρωσικά-Αγγλικά, Ρωσικά-Γερμανικά, Ρωσικά-Γαλλικά. Περιέχει 10 θεματικά μαθήματα, καθένα από τα οποία περιέχει λεξικό και γραμματικό μπλοκ, ασκήσεις, διαλόγους, κείμενα ανάγνωσης, κείμενα ακρόασης, εργασίες ελέγχου. Το βιβλίο προσφέρει επίσης δοκιμές για τον έλεγχο δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλους τους τύπους ομιλίας. Τα κλειδιά δίνονται σε όλες τις ασκήσεις και τις εξετάσεις.
Μια εγγραφή ήχου επισυνάπτεται στο βιβλίο, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον ιστότοπο του συγγραφέα Survival-russian.
Το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού εκπαιδευτικού προτύπου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но может использоваться и самостоятельно. Он ориентирован на тех, кто хочет научиться легко и свободно общаться на русском языке на самые актуальные темы.
Учебник включает в себя «Разговорный курс русского языка», «Основы русской грамматики», «Грамматические таблицы», а также словари: русско-английский, русско-немецкий, русско-французский. В нём представлены 10 тематических уроков, каждый из которых содержит лексико-грамматический блок, упражнения, диалоги, тексты для чтения, тексты для прослушивания, контрольные задания. В учебнике также предлагаются тесты на проверку умений и навыков во всех видах речевой деятельности. Ко всем упражнениям и тестам даны ключи.
К учебнику прилагается аудиозапись, которую можно прослушать на сайте автора Survival-russian.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

270