• Έκπτωση 10%

Kak stroyatsya russkiye slova? Alpeyeva, L.V.

Златоуст, А1-В2


Παλιά τιμή: 18.00  

16.20

Έκπτωση : 1.80 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Kak stroyatsya russkiye slova? Alpeyeva, L.V." είναι 1".

Αυτό το βιβλίο στοχεύει στην επέκταση και τη συστηματοποίηση του κοινού και ειδικού λεξιλογίου των μαθητών με βάση μοντέλα διαμόρφωσης λέξεων, αλυσίδες και παραδείγματα. Το σεμινάριο είναι δομημένο σύμφωνα με τα στάδια της απόκτησης γλώσσας: A1-B2. Για ευκολία χρήσης εντός των επιπέδων B1-B2, επισημαίνονται ενότητες γενικού λεξιλογίου και ειδικού λεξιλογίου, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιωτικού. Όλο το λεξιλόγιο στις ασκήσεις συσχετίζεται αυστηρά με τα λεξικά ελάχιστα των αντίστοιχων επιπέδων. Το εγχειρίδιο προορίζεται για την εκπαίδευση ξένων μαθητών και μαθητών σε όλα τα στάδια προετοιμασίας (συμπεριλαμβανομένου του A1-B2) σε όλα τα προφίλ.

Данная книга направлена на расширение и систематизацию общеупотребительной и специальной лексики обучающихся на базе словообразовательных моделей, цепочек и парадигм. Учебное пособие структурировано в соответствии с этапами овладения языком: A1-B2. Для удобства его использования внутри B1-B2 уровней выделены разделы лексики общего владения и специальной лексики, в том числе военного профиля. Вся лексика в упражнениях строго коррелирует с лексическими минимумами соответствующих уровней. Учебное пособие предназначено для обучения иностранных студентов и курсантов на всех этапах подготовки (A1-B2 включительно) по всем профилям.

336