• Έκπτωση 10%

Testy dlya podgotovki k ekzamenu po russkomu yazyku kak inostrannomu. A1. Obshcheye vladeniye. N. M. Rumyantseva, L.B. Torochik

Русский язык. Курсы, А1


Παλιά τιμή: 13.00  

11.70

Έκπτωση : 1.30 (10%)
Σε Απόθεμα
+
Δοκιμές για την προετοιμασία των εξετάσεων στα ρωσικά ως ξένη γλώσσα.
Στοιχειώδες επίπεδο. Κοινή ιδιοκτησία
Υπεύθυνος έργου - Ν.Μ. Ρουμιάντσεβα
Λ. Β. Terёchik (δοκιμές "Λεξιλόγιο. Γραμματική")
Yu.V. Yurova ("Διαγωνισμοί" ανάγνωσης)
Ναι Ganelina (υπότιτλοι "Ακούγοντας")
ΜΟΥ. Farhadova (υπότιτλοι "Γράμμα" και "Ομιλία")
Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν ξένους μαθητές για τις εξετάσεις στα ρωσικά ως ξένη γλώσσα (στοιχειώδες επίπεδο). Η δομή και το περιεχόμενο της συλλογής σάς επιτρέπουν να εργαστείτε μαζί της τόσο υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου όσο και ανεξάρτητα.
Κάθε υπότιτλος παρουσιάζεται με τρεις επιλογές. Αυτό σας επιτρέπει να συνδυάσετε παραλλαγές διαφορετικών δοκιμών κατά τη διεξαγωγή δοκιμής πρακτικής.
Εργασίες για τις υπο-δοκιμές "Λεξιλόγιο. Η γραμματική "," Ανάγνωση "και" Ακρόαση "παρέχονται με πίνακες εργασίας και ελέγχου. Οι εργασίες των δευτερευόντων δοκιμών "Γράφοντας" και "Ομιλία" παρέχονται με επιλογές για απαντήσεις.
Υλικό ακρόασης διατίθεται για online ακρόαση και λήψη μέσω κωδικού QR.

Тесты для подготовки к экзамену по русскому языку как иностранному.
Элементарный уровень. Общее владение

Руководитель проекта — Н.М. Румянцева
Л.Б. Тёрёчик (субтесты «Лексика. Грамматика»)
Ю.В. Юрова (субтесты «Чтение»)
Я.А. Ганелина (субтесты «Аудирование»)
М.Э. Фархадова (субтесты «Письмо» и «Говорение»)

Тесты предназначены для подготовки иностранных учащихся ксдаче экзамена по русскому языку как иностранному (элементарный уровень). Структура и содержание сборника позволяют работать с ним как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Каждый субтест представлен тремя вариантами. Это позволяет комбинировать варианты разных субтестов при выполнении тренировочного теста.
Задания субтестов «Лексика. Грамматика», «Чтение» и «Аудирование» снабжены рабочими и контрольными матрицами. Задания субтестов «Письмо» и «Говорение» снабжены вариантами ответов.
Материалы для аудирования доступны для онлайн-прослушивания и скачивания через QR-код.

120