• Έκπτωση 10%

Privet, Rossiya! : Uchebnik A1. V. A. Stepanenko, M. M. Nakhabina, Ye. G. Kol'ovska, O. V. Plotnikova


Παλιά τιμή: 26.00  

23.40

Έκπτωση : 2.60 (10%)
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "Privet, Rossiya! : Uchebnik A1. V. A. Stepanenko, M. M. Nakhabina, Ye. G. Kol'ovska, O. V. Plotnikova" είναι 1".

Το βιβλίο είναι το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος στα ρωσικά ως ξένη γλώσσα. Το λεκτικό και γραμματικό υλικό που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο πληροί τις εγκεκριμένες απαιτήσεις για το στοιχειώδες επίπεδο (Al) και δημιουργεί τη βάση για τη συνέχιση της μελέτης της ρωσικής γλώσσας στο βασικό (A2) και στη συνέχεια στο πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (Bl). Η εργασία με το εγχειρίδιο συνεπάγεται τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη σημερινή Ρωσία, την ιστορία και τον πολιτισμό της και να τους οργανώσει για ζωντανή επικοινωνία στα ρωσικά.

Учебник является первой частью учебного комплекса по русскому языку как иностранному. Лексико-грамматический материал, представленный в учебнике, отвечает утвержденным требованиям к элементарному уровню (Al) и создает основу для продолжения изучения русского языка на базовом (А2), а затем на первом сертификационном (Bl) уровнях. Работа с учебником предусматривает использование современных информационно-коммуникационных технологий, а содержание учебных материалов нацелено на то, чтобы вызвать у учащихся интерес к сегодняшней России, её истории и культуре и настроить их на живое общение на русском языке.

272